Sími 441 6400

Skessudeild

Skessudeild

Þema leikskólans:

Leikur og gleði er yfirskrift leikskólans og er haft að leiðarljósi í öllu okkar starfi.

Sérstakar áherslur:

Að hafa virkni og áhugahvöt barnsins í fyrirrúmi og að frumkvæði og sjálfstæði þess sé örvað í leik og starfi.

Hópastarf

Í vetur höldum  við áfram með  stærðfræði og íslensku lotur þar sem unnið verður í lotum ca. 4-5 vikur  í senn fyrir og eftir áramót. Í september verður unnið með stærðfræðilotu þar sem lögð er áhersla á að börnin læri ýmis stöðuhugtök og átti sig á rými, fjarlægðum og áttum og börnin hvött til að færa rök fyrir máli sínu. Námið fer fram í leik og er  fléttað  inn í daglegt líf og umhverfi. Áhersla er  á lausnaleit, verkefni sem reyna á rökhugsun og að hvetja börnin til að tjá sig, hugsa lausnir og geta sagt frá þeim. 

Í október verður íslenskulota þar sem aðalmarkmiðið er að auka orðaforða, efla málskilning og örva skýran framburð, undirbúa börnin fyrir lestrarnám og vinna forvarnarstarf gegn lestrarörðugleikum. Áhersla verður lögð á að barnið fái að tjá hugsanir sínar og tilfinningar og færa rök fyrir máli sínu. Hljóm-2 verður lagt fyrir elstu börnin í september en það er próf sem kannar mál- og hljóðkerfisvitund. 

Hópastarfinu er þannig háttað að á miðvikudögum fara öll börnin í vettvangsferð þar sem ýmiss verkefni tengd stærðfærði/íslensku eru unnin, lagt er af stað kl.10:00 og því mikilvægt að börnin séu komin fyrir þann tíma. Á fimmtudögum vinna börnin svo í hópum inni á deild, börn fædd 2010 eru kl.10:00 og börn fædd 2011 eru kl.13:00

Hreyfing

Öll börn fara einu sinni í viku í skipulagða tíma, sem ýmist fara fram í salnum eða í vettvangsferð úti í náttúrunni sem að tengist lotuvinnunni. Markmið hreyfingar er að örva hreyfiþörf barna og að þau læri að þekkja og skynja líkama sinn og getu.

Leikfimistímar í sal á mánudögum:

Kl. 9:30   Strákar

Kl. 10:30 Stelpur

Myndlist:

Börnin fara einu sinni í viku í myndlist til myndlistarkennara. Þar er lögð áhersla  á að börnin noti fjölbreyttan efnivið  og áhöld og að þjálfa samhæfingu augna og handa.  Viðfangsefni í myndlist tengjast lotuvinnu. Börnin hafa aðgang að verðlausu efni , litum, pappír og skærum inn á deild.

Myndlist á þriðjudögum:

Kl. 9:00  Annalísa, Eva Marín, Emilía Rikka, Ingvar Emil og Íris Halla.

Kl. 9:30 Bergey Huld, Glódís Perla, Katrín Lilja, Kjartan Darri og Ríkharður.

Kl. 10:00  Sindri Hrafn, Sæbjörn Vignir, Selma Katrín, Sesselja Gunnharða og Heiðrún Anna.

Kl. 10:30  Árbjörg Ynja, Hákon Ingvi, Jakob Leó, Brynjar og Agnes Katla.

Kl. 13:00  Pétur Friðrik, Þorsteinn Bjarni, Stefán Dagur og Elmar Leó.

Hópar í lotuvinnu og vináttuverkefni:

Vinnuhópur (1) : Pétur Friðrik, Heiðrún Anna, Hákon Ingvi og Árbjörg Ynja.
Bílahópur (2) : Sæbjörn Vignir, Ríkharður, Jakob Leó, Sindri Hrafn, Eva Marín, Selma Katrín, Emilía Rikka og Þorsteinn.
Skessuhópur (3) : Elmar Leó, Stefán Dagur, Glódís Perla, Bergey Huld, Annalísa og Katrín Lilja.
Risaeðluhópur (4) : Ingvar Emil, Kjartan Darri, Brynjar, Sesselja Gunnharða, Íris Halla og Agnes Katla.

Útivera: Við erum dugleg að fara út, oftast tvisvar á dag, ýmist í frjálsan leik í garðinum eða í gönguferðir sem að tengjst  lotuvinnu.